INFO-skriv Elde Moloanlegg.

 

                                                                                      08.05.06.  

Nr. 1. 2006.

 

Det fine ettervinter-/vårværet har gjort at mange har vært i aktivitet med båten allerede.
For oss i EMA betyr det at det er tid for årsmøte og nødvendig arbeid med anlegget.

 

Vi planlegger årsmøte onsdag 31. mai kl 1900 på Grendehuset på Bremnes.
Saker som ønskes tatt opp der må være styret i hende senest 22.mai. Det blir ellers vanlige
årsmøtesaker. Årsavgift på 2700 kr (1200 kr) skal betales inn til konto nr. 4760 15 42834
innen 15.juni. Kravet sendes kun på denne måten. Økningen på 200 kr pr år fra tidligere
er avhengig av årsmøtets godkjennelse.I denne sammenheng minner jeg om tilbudet om
å betale inn hver andelshavers andel av gjelden. Betaler du inn 12500 kr (inkl. årets leie)
før nyttår får du redusert årsavgiften med 1500 kr pr år fra 2006 til 2015, og du sparer noen
tusen samtidig som foreninga kan redusere gjelden slik at vi ikke blir så sårbare for rentesvingninger.
Noen andelshavere har allerede gjort dette. Ta kontakt om du er interessert.

 

 

Vi må jobbe dugnad i år også. Fram til ferien skal vi jobbe 3 tirsdager med vanlig vedlikehold.
Datoene blir 6-13-20. juni kl 1800. Vi håper at alle kan bidra med å stille opp i hvert fall en av dagene.

 

Jeg vil gjerne ha e-post adresse  på alle. Send en e-post til
kurt.myhre@kvafjord.kommune.no om jeg ikke allerede har din mailadresse.
Dette letter informasjonsarbeidet og samtidig sparer vi porto og kopieringsutgifter.

 

Jeg har fremdeles min gamle mailadresse, men jeg vil at dere bruker den nye.

Det gamle fastnummeret mitt har jeg kvittet meg med, så om dere vil meg noe må dere ringe
mobilnummeret mitt.

 

Spørsmål kan rettes til undertegnede på tlf 47017968 eller i brevs form til
Eldaskogveien 15, 9475 Borkenes.
Du kan også bruke e-post.

 

For styret, Kurt Myhre.