INFO-skriv Elde Moloanlegg -20.05.07. 

 

Nr. 1.  2007.
 

Det er i dag nøyaktig 25 år siden stiftelsesmøte for EMA.

 

Vi avholder årsmøte søndag 3.juni kl 1900 på Grendehuset på Bremnes.
Saker som ønskes tatt opp der må være styret i hende senest 30.mai.
Det blir ellers vanlige årsmøtesaker.

Årsavgift på 2700 kr (1200 kr) skal betales inn til konto nr. 4760 15 42834 innen 15.juni.
Kravet sendes kun på denne måten.

 

I denne sammenheng minner jeg om tilbudet om å betale inn hver andelshavers
andel av gjelden. Betaler du inn 11500 kr (inkl. årets leie) før nyttår får du redusert
årsavgiften med 1500 kr pr år fra 2007 til og med 2015, og du sparer noen tusen samtidig
som foreninga kan redusere gjelden slik at vi ikke blir så sårbare for renteøkninger som dessverre
kommer nå. Om bare noen få av oss gjør dette i tillegg til de 8 som har gjort det, kan vi kvitte
oss med et av lånene slik at økonomien blir lettere for foreninga.

 

Vinteren har gått greit når det gjelder drifta. Vi har ikke hatt skader eller problemer av noe slag
bortsett fra et innbrudd i vår. Da forsvant noen bensinkanner og døra til en av kaiene ble ramponert.
Voldsomt irriterende, men ingen katastrofe. Det nye klubbhuset kan brukes av alle til det de måtte
trenge det til. Fremdeles er det noen mangler, men det er fullt brukbart som et innsmett.
Nøkkelen er den samme som til kaiene. Det er stor pågang på plass i anlegget. 8 personer står
på venteliste, og vi planlegger noen nye kaier dersom kostnadene ikke blir for store og folk er villige
til å jobbe. Det kommer ikke til å bli tatt opp nye lån for eventuelt å gjennomføre dette.
Om årsmøte godkjenner det, vil prisen på hver andel bli økt til f.eks 18000 kr fra 2007.

 

Jeg vil gjerne ha e-post adresse  på alle.
Send en e-post til kurt.myhre@kvafjord.kommune.no om jeg ikke allerede har din mailadresse.
Minner om nettstedet www.eldamolo.no for mer info og mye interessant stoff.

Spørsmål kan rettes til undertegnede på tlf 470 17 968 eller dere kan sende epost eller SMS.


For styret, Kurt Myhre.