INFO-skriv Elde Moloanlegg.

                                                                                  18.04.08.      

Nr. 1.  2008.

 

Vi avholder sannsynligvis årsmøte søndag 1.juni kl 1900 på Grendehuset på Bremnes. Saker som ønskes tatt opp der må være styret i hende senest 25.mai. Det blir ellers vanlige årsmøtesaker.

 

Årsavgift på 2700 kr (1200 kr) skal betales inn til konto nr. 4760 15 42834 innen 15.mai. Kravet sendes kun på denne måten.

 

 

Vinteren har gått greit når det gjelder drifta. Vi har ikke hatt skader eller problemer av noe slag bortsett at noen har hatt besøk av røyskatt i båten.

Det nye klubbhuset kan brukes av alle til det de måtte trenge det til. Fremdeles er det noen mangler, men det er fullt brukbart som et innsmett. Nøkkelen er den samme som til kaiene. Det vil bli satt inn en vannkoker, kopper og pulverkaffe/te til fri benyttelse. Husk å slå av varmen og lås når du forlater.

 

Det er stor pågang på plass i anlegget. I løpet av forsommeren håper vi å ha ferdig de åtte nye kaiplassene, men det betinger at mange stiller opp på dugnad. Særlig de nye andelshaverne som skal ha plassene, bør møte. Dugnadene begynner onsdag 30.april kl 1800.

 

Jeg vil gjerne ha e-post adresse  på alle. Send en e-post til kurt.myhre@kvafjord.kommune.no om jeg ikke allerede har din mailadresse eller du har fått ny. Minner om nettstedet www.eldamolo.no for mer info og mye interessant stoff.

Spørsmål kan rettes til undertegnede på tlf 470 17 968 eller dere kan sende epost eller SMS.

                                                                          
For styret, Kurt Myhre.