INFO-skriv Elde Moloanlegg.

                                                                                  05.05.09.      

Nr. 1.  2009.

 

Vi avholder sannsynligvis årsmøte søndag 24.mai kl 1900 på Grendehuset på Bremnes.  Saker som ønskes tatt opp der må være styret i hende senest 15.mai. Det blir ellers vanlige årsmøtesaker. Endelig innkalling med saksliste vil komme senere.

 

Årsavgift på 2700 kr (1200 kr) skal betales inn til konto nr. 4760 15 42834 innen 15.mai. Kravet sendes kun på denne måten.

 

 

Vinteren har forløpt bra med et par småskader på kaiene som ble reparert etter hvert. Det har heller ikke vært innbrudd eller andre ulovligheter. Moloen er litt utvasket et par steder, og dette må settes i stand før nybryggene kan legges ut. Vaktholdet har som vanlig fungert godt for de som tar sin tørn. Dessverre er det sånn at noen ikke bryr seg og det er ikke bra. Vi satser på at dette blir bedre neste vinter.

Det er stor pågang på plass i anlegget. I løpet av forsommeren håper vi å ha ferdig de åtte nye kaiplassene, men det betinger at mange stiller opp på dugnad. Særlig de nye andelshaverne som skal ha plassene, må møte. Dugnadene begynner onsdag 6.mai kl 1800.

Inntil de nye kaiene kommer på plass, må alle være innstilt på at det kan bli rokkeringer på plassene og andre tilpasninger for å få til vårsesongen.

 

Jeg ber om at de som har fått nye mailadresser eller telefonnummer melder fra til meg om dette. Minner om nettstedet www.eldamolo.no for mer info og mye interessant stoff.

Spørsmål kan rettes til undertegnede på tlf 470 17 968 eller dere kan sende epost eller SMS.

                                                                           For styret, Kurt Myhre.