INFO-skriv Elde Moloanlegg.

 

                                                                                      10.09.06.  

Nr. 2. 2006.

 

Vi starter opp dugnadsarbeid onsdag 13.09 kl 1800. Arbeid som planlegges utført i høst er
oppføring av ny hytte, montering av nytt sikringsskap, støyping av dekke på deler av moloen
og div annet.

 

Svært mange har ikke betalt årsavgiften på 2700 kr/1200 kr til konto nr. 4760.15.42834.
Dette må ordnes snarest. Kravet sendes kun på denne måte.

 

I denne sammenheng minner jeg om tilbudet om å betale inn hver andelshavers andel av gjelden.
 Betaler du inn 12500 kr før nyttår, får du redusert årsavgiften med 1500 kr pr år fra 2006 til 2015,
og du sparer noen tusen samtidig som foreninga kan redusere gjelden. Noen andelshavere har allerede gjort dette.
Ta kontakt om du er interessert.

 

Vi har fått egen nettside. www.eldamolo.no, og der vil etter hvert kunne komme en del interessante ting.

Det er stor interesse for å ha båt i havna. Pr i dag er det 7 på venteliste. Kanskje vi må utvide til neste år……

 

Jeg vil gjerne ha e-post adresse  på flere. Send en e-post til kurt.myhre@kvafjord.kommune.no.
slik at jeg kan få registrert alle som har det.

 

Kassereren melder at noen har betalt 2690 kr (2700 kr) den 30.06. uten at han vet hvem det er.
Ta kontakt om du kjenner deg igjen.

 

Vel møtt på dugnad!

 

Spørsmål kan rettes til undertegnede på tlf 47017968 . Du kan også bruke e-post.

 

 

For styret, Kurt Myhre.