INFO-skriv Elde Moloanlegg.

                                                                                  28.05.09.      

Nr. 2.  2009.

 

Det ble avholdt årsmøte i EMA søndag 24. mai på Bremnes. Der ble det gjort noen vedtak som jeg vil informere andelshaverne om.

 

Det er valgt nytt styre som består av:

 

Paul Danielsen, leder

Jan Olaf Hansen, styremedlem

Frank Nilsen, styremedlem

Halvor Bjørback, styremedlem

Brynjulf Gamst, varamedlem.

 

Henvendelser til EMA skal nå rettes til den nye lederen som har tlf 90645454 og epostadresse paul.danielsen@tele2.no.

 

·        Det vil bli innført ei ordning med gebyr for medlemmer som ikke utfører et minimum av dugnadsarbeid på sommeren eller vaktjeneste på vinteren. Detaljer rundt dette vil styre komme tilbake til.

·        En eller annen form for elektronisk overvåkning av anlegget vil bli igangsatt så snart som mulig for å hindre innbrudd og hærverk.

 

 

Etter åtte år som leder for EMA takker jeg for meg og ønsker den nye lederen og hans styre til lykke med det videre arbeidet.

 

Siden 2001 er medlemstallet økt fra 16 til 51, omsetninga tidoblet og det er investert 1,2 mill i kaier, moloer og bygninger. Videre framgang vil være avhengig av at styret er aktivt og at medlemmene støtter opp om arbeidet.

 

 

Årsavgift på 2700 kr (1200 kr) skal betales inn til konto nr. 4760 15 42834. Kravet sendes kun på denne måten.