INFO – skriv Elde Moloanlegg. Nov.09

Nr.3. 2009.

Sommeren er over og de nye bryggene er ferdige med plass til 9 båter. Plassene er beregnet til ”små”
båter mindre enn 18 fot. Vi har med denne øket båt plassene fra 47 til 52 plasser.

Dugnadsånden er ikke på topp hos oss, men  jobbene blir likevel gjort takket være de få som møter opp.
Ekstra honorar til de som ikke har vært på dugnad, kommer i posten. Jamf årsmøte vedtak av 2004.

Vi bør kanskje se på dugnadsordningen. Skal vi endre på den pålagte ”dugnaden”,
skal vi dele inn i lag med leder eller ....? Kom gjerne med innspill til styre.

EMA vil avholde et medlemsmøte i nov/des,

Elde Moloanlegg har i år skiftet låser til kaiene, bua vår, båtoppsettet, og porten. Dette for å få bort
de som har pirat kopiert, og ikke har noe med EMA sitt anlegg å gjøre.

De av dere som ikke har hentet ”ny” nøkkelen må henvende seg til Paul Danielsen,

mob. Nr 906 45 454. vi har lagt inn et depositum på kr, 250.- pr. nøkkelen.

Vi har fått byttet ut og satt opp ny port, og vil henstille til all at denne stenges etter at de har kjørt inn.

Vidre arbeid i båthavna;  Vi ser for oss å få lagt ut strøm på bryggene neste år. Muligens da med
et lite innskudd for de båteierne som vil ha strøm - det vil bli undermåler til alle uttakene.

Vi vil også se på om en omlegging av årsavgiften av båtene, ved å gå bort fra samme avgift på alle båtene,
til et system basert på breddemeter pris,

inndelt i tre nivå, 1; 2,00m-2,30m,   2;  2,30m-2,90m,  3; 2,90m – 4,00m .

Styret vil også påminne medlemmene om følgende;

·         det skal brukes strekkavlastere på fortøyningene, jamf § 2 i havnereglerne,
samt at fortøyningene må ikke være for slakke.

·         forbud om å leie ut båtplassen til andre, uten styrets tillatelse, jamf § 4 i vedtektene

·         alle båter som skal ligge i EMA`s anlegg må være forsikret, jamf § 1 i havnereglerne.

·         All manøvrering i havna må skje varsomt, jamf§3 i havnereglerne.

Styret leier også ut vinterplasser, for å kunne gjøre dette er vi avhengi at båteiere som setter opp sine båter
gir styret beskjed om dette, dette gjøres for å få utnyttet plassene maksimalt og å få bedre inntektsinngang til Moloanlegget.

Vintervakta vil i disse dager bli satt opp, og vi oppfordrer alle til å ta sine vakter seriøse, dette for å forebygge
innbrud og tyveri, som vi i 2009 har hatt et minimum av, og å måke kaier, holde fortøyninger på båtene under oppsyn.
Husk og noter i boka når du har vært på oppsyn.

Mvh
Frank K Nilsen