Årsmelding for Elde Moloanlegg 2005/2006.

 

            Styret har dette år bestått av:

 

¨      Kurt Myhre, leder

¨      Halvor Bjørback, medlem

¨      Birger Jacobsen, medlem

¨      Roar Røkenes, medlem

¨      Paul Danielsen, varamedlem

 

Det har vært avviklet et styremøte siden siste årsmøte. Det har vært et normalt godt driftsår i foreninga.
Av større arbeider kan nevnes reparasjoner og forsterkning av begge moloene med steinmasser vi fikk
gratis tilkjørt fra Kurt Hofsøys hyttearbeider. Dette var en kjærkommen gave som vi satte stor pris på.
Ellers har vanlig vedlikehold vært utført. Økonomien er bra. Vi har brukt noe av reservekapitalen,
men ikke mer enn at vi mener å ha god kontroll økonomisk. Vi har for tiden 42 medlemmer i foreninga.

Vinteren har forløpt rolig og den har ikke skapt problemer for verken moloer eller kaier. Innbrudd og
hærverk har heller ikke forekommet siste året.Oppmøte på dugnadene har vært variabelt som alltid.
Takk i alle fall til alle som har bidratt til et godt år for foreninga.

 

For styret,

           Kurt Myhre.