Årsmelding for Elde Moloanlegg.

2006/2007.

 

            Styret har dette år bestått av:

 

¨      Kurt Myhre, leder

¨      Halvor Bjørback, medlem

¨      Birger Jacobsen, medlem

¨      Roar Røkenes, medlem

¨      Paul Danielsen, varamedlem

 

Det har vært avviklet tostyremøter siden siste årsmøte. Det har vært et normalt godt driftsår i foreninga. Av større arbeider kan nevnes bygging av klubbhus/redskapsbod og støyping av dekke på deler av hovedmoloen. I forbindelse med dette ble det utført en del nødvendige forsterkningsarbeider på moloen.

 

Økonomien er tilfredsstillende. Vi har brukt noe av reservekapitalen, men ikke mer enn at vi mener å ha god kontroll økonomisk. Fra det kommunale utviklingsfondet fikk vi 15000 kr sist høst til bygging av klubbhus og arbeidet med moloen.

 

 Vi har for tiden 44 medlemmer i foreninga og det er ei venteliste på 9 personer som ønsker plass i anlegget.

 

Vinteren har forløpt rolig og den har ikke skapt problemer for verken moloer eller kaier. Vi har dessverre hatt et innbrudd som medførte ramponering av ei dør og tyveri av en del bensinkanner.

 

Oppmøte på dugnadene har vært variabelt som alltid. Takk i alle fall til alle som har bidratt til et godt år for foreninga.

 

For styret,

           Kurt Myhre.