Årsmelding for Elde Moloanlegg.

2007/2008.

 

            Styret har dette år bestått av:

 

¨      Kurt Myhre, leder

¨      Halvor Bjørback, medlem

¨      Birger Jacobsen, medlem

¨      Roar Røkenes, medlem

¨      Paul Danielsen, varamedlem

 

Det har vært avviklet tre styremøter siden siste årsmøte. Det har vært et normalt godt driftsår i foreninga uten at større prosjekter er gjennomført. Fra fjoråret kan nevnes at fortøyningene er ettersett undervanns av våre dykkermedlemmer og både kjetting og annet utstyr er utskiftet. Klubbhuset ble oppgradert med innredning, maling og div annet.

Økonomien er tilfredsstillende, men ettersom nye kaier skal bygges inneværende år, er det ikke rom for ekstravaganser selv om mange har store vyer.

 

Vi har for tiden 48 medlemmer i foreninga og det er ei venteliste på 9 personer som ønsker plass i anlegget.

 

Vinteren har forløpt rolig og den har ikke skapt problemer for verken moloer eller kaier. Det har ikke vært registrert innbrudd eller andre uregelmessigheter.

 

Oppmøte på dugnadene har vært variabelt som alltid. Takk i alle fall til alle som har bidratt med nødvendig arbeid for å holde anlegget i stand..

 

For styret,

           Kurt Myhre.