Årsmelding for Elde Moloanlegg - 2008/2009.

 

            Styret har dette år bestått av:

 

¨      Kurt Myhre, leder

¨      Halvor Bjørback, medlem

¨      Birger Jacobsen, medlem

¨      Frank Nilsen, medlem

¨      Paul Danielsen, varamedlem

 

Det har vært avviklet to styremøter siden siste årsmøte. Siste år har vært et vanlig år med bra aktivitet der bygging av 8 nye båtplasser har vært det store prosjektet. Kaiene er ferdigprodusert, og i disse dager forberedes utsetting av disse. Dette er et arbeid som planlegges sluttført før ferien.

Ellers har en del vedlikeholdsarbeider vært gjennomført.

Den økonomiske situasjonen er tilfredsstillende, og det er rom for å bruke en del penger på innkjøp av utstyr og til vedlikehold. Uten en utvidelse av havneområdet er det ikke plass til flere medlemmer på nåværende tidspunkt.

 

Vi har for tiden 51 medlemmer i foreninga, dvs 3 flere enn i fjor og det er ei venteliste på 8-10 personer som ønsker plass i anlegget.

 

Vinteren har vært tøff for anlegget, og det er derfor nødvendig med en del reprasjonsarbeider på både molo og kaier i sommer.

 

Oppmøte på dugnadene har vært variabelt som alltid. Takk i alle fall til alle som har bidratt med nødvendig arbeid for å holde anlegget i stand. Styret vil for neste år foreslå et gebyrsystem for medlemmer som ikke utfører et minimum av dugnadsinnsats og vakthold.

 

For styret,

           Kurt Myhre.