Budsjett Elde Moloanlegg.            
2006              
             
             
Utgifter              
             
Låneavdrag,renter 70000          
Strøm, forsikring. 15000          
Leie av område 2200          
Kassererhonorar 2200          
Adm utgifter   500          
Vedlikehold,driftsutgifter 10000          
Utbygging, investering 10000          
Sum   109900   Resultat 2600    
             
Inntekter              
             
Salg av andeler            
Årsavgift   105000     Egenkap pr. 1.1.06 38674
Div inntekter   5000          
Fordringer   2500     Resultat 06   2600
Sum   112500     Egenkap pr 31.12 04 1.12.06. 41274