Budsjett Elde Moloanlegg.            
2007              
             
             
Utgifter              
             
Låneavdrag,renter 75000          
Strøm, forsikring. 15000          
Leie av område 2200          
Kassererhonorar 2200          
Adm utgifter   500          
Vedlikehold,driftsutgifter 10000          
Utbygging, investering 10000          
Sum   114900   Resultat 910    
             
Inntekter              
             
Salg av andeler            
Årsavgift   104000     Egenkapital pr. 01.01.07 28359
Div inntekter   5000          
Fordringer   6810     Resultat 07   910
Sum   115810     Egenkapital pr. 31.12.07 31.12.2007 29269