Budsjett 2008
Utgifter
Låneavdrag,renter 45000
Strøm, forsikring. 15000
Leie av område 2400
Kassererhonorar 2400
Adm utgifter 500
Vedlikehold,driftsutgifter 10000
Utbygging, investering 120000
Sum 195300 Resultat -41000
Inntekter
Salg av andeler 36000
Årsavgift 105000 Egenkapital pr. 01.01.07  01.01.2008 72975
Div inntekter 5000
Fordringer 8300 Resultat 08 -41000
Sum 154300 Egenkapital pr. 31.12.07 31.12.2008 31975