Budsjett 2009
Utgifter
Låneavdrag,renter 45000
Strøm, forsikring. 20000
Leie av område 3000
Kassererhonorar 3000
Adm utgifter 500
Vedlikehold,driftsutgifter 30000
Utbygging, investering 40000
Sum 141500 Resultat -9200
Inntekter
Salg av andeler 0
Årsavgift 118000 Egenkapital pr 31.12.08 r 01.01.09 46000
Div inntekter 5000
Fordringer 9300 Resultat 09 -9200
Sum 132300 Egenkapital pr 31.12.09 31.12.2009 36800