ANMODNING!

Etter snart fire uker med vaktordning vil styret komme med en anmodning til ALLE som har båter i havna. Det har allerede vært båter som har "slitt seg løs i båsen" på grunn av fortøyningstau som er for tynne eller er slitt p.g.a. gnag eller sola som har tatt dem. Dette må ettersees og utbedres snarest, vinteren er på tur og alle er tjent med at båtene ligger trygt ( se havneregler ). Det blir hengt opp 4stk fortøyningstau inne i bua som kan brukes av de som har vakt, kun i nødsfall som sikring av løse båter, og det må kvitteres (navn/dato), samt skrives hvilken båtplass tauet er brukt på. Eier av båten skal også varsles. Hvis ikke eier kan nås, gi beskjed til styret.

 

Styret vil takke for dugnadsinnsatsen denne sesongen ( spesielt støyping av dekke på molo, dette er med på å sikre hele havna)...ingen nevnt, ingen glemt... :-)

Husk fortøyninger!

 

for styret

Jan-Olaf