Regnskap 2005 for Elde moloanlegg AL
     
     
pr. 31/12 2005 2004
EIENDELER:    
     
Bankinnskudd spb. NN           38 674,87           47 905,37
Sum eiendeler           38 674,87           47 905,37
     
GJELD:    
Gjeld        422 297,00        458 891,00
     
     
RESULTATREGNSKAP 2005 2004
INNTEKTER:    
årsavgiftinnbetaling/havneleie/ekstra innbet.           96 100,00        165 374,00
nye andelsinnskudd           15 000,00           18 500,00
renteinntekter                         -                           -  
     
     
Sum inntekter        111 100,00        183 874,00
     
     
UTGIFTER:    
strøm / forsikring           12 827,50           23 842,50
havneinvestering           35 700,50           13 049,00
driftsutgifter             8 204,50             7 181,60
renteutgifter/ omk bank           27 004,00           31 436,00
avdrag lån           36 594,00        106 628,00
     
Sum utgifter        120 330,50        182 137,10
     
RESULTAT:            -9 230,50             1 736,90
     
Kommentar    
Forsikring er betalt både for 2003 og 2004 på året 2004, derfor stor endring.
     
     
Bremnes 14/1-2006   Viggo Elde