Styret i Elde Moloanlegg pr 14.04.15

Rolf Inge Jenssen Leder 90108438
Kurt Myhre Kasserer/Styremedlem 47017968
Hans Arne Haugland Styremedlem 90093112
Stein Hugo Bjørback Styremedlem 95232377
Roar Røkenes Nestleder 92413380
     

Styremøter 2016 1