Bilder fra bygging av bryggene langs moloen sommer/hÝst 2003