Bilder fra bygging av "havnehytta" samt støping
av dekke på deler av moloen- september 2006