Støyping av dekke på moloen oktober 2010
Fredag 8.oktober var det dugnad på moloen - det meste av molen fikk da støypt dekke. Til stede var også Trine Holm Larsen
som foreviget det hele med kameraet sitt.